• Counter :
  • 1206
  • Date :
  • 11/10/2004

Albanian proverbs (3)

Kush s'punon, dheut i rëndon.

Who does not work, is heavy to the earth.

Kush zë brumë do të gatuajë.

Who makes the dough will also cook.

Liria i ka rrënjët në gjak.

Freedom has roots in blood.

Lima dalëngadalë bëri tranë gjilpërë.

Slowly, the file turns the beam into a needle.

Malet tunden, po nuk bien.

The mountatins shake but do not fall.

Mbill me një dorë, korr me të dyja.

Sow with one hand, reap with both.

Më mirë te vdesësh më këmbë, sesa të jetosh më gjunjë.

It is better to die standing up, than to live on your knees.

Mos prit të të kërkojë e mira, po kërkoje.

Do not wait for good things to search for you, but search for them.

Mushka do dru, e demi kular.

The mule needs wood, and the bull a yoke.

Nga del fjala, del dhe shpirti.

From whence comes the word, comes the soul.

Nga puna po nuk rrodhi, domosdo do pikojë.

From work if it does not flow, it will certainly drip.

Nuk mund të dalë punë e madhe nga ai që nuk do të voglën.

You will not get a big job done from whom does not want a small one.

Nuk zihet pleshti me dorashka.

You cannot catch a flea with gloves.

Njeriut iu bëj njeri, qenit bëniu qen.

To the man behave like a man, to the dog behave like a dog.

Paraja nuk i zgjedh njerëzit.

Money does not choose the people.

Pleqëria vjen me shokë.

Old age comes with friends.

Po kërciti dhëmbët qeni i qëndro me shkop në dorë.

If a dog shows his teeth, show him the wood.

Po nise një udhë, do kaptosh dhe sheshe, dhe male, dhe gurë.

If you start on a travel, you will also cross plains, mountains and stones.

  • Print

    Send to a friend

    Comment (0)