• Counter :
  • 1135
  • Date :
  • 11/3/2004

Albanian proverbs (2)

Gjithsecili në punën e tij është zot.

Each person at his job is a god.

Gjykon puna, s'gjykon guna.

You tell by the work, not by the [clothes].

Hekuri sa punohet, aq zbukurohet.

The more worked the steel is, the more beautiful it becomes.

I mjeri ai që s'mendon për pleqëri.

Poor he who does not think of old age.

I riu ka fuqi, plaku mëncuri.

The young have strength, the old have knowledge.

Kali plak të len barrën në rrugë.

The old horse leaves the load on the road.

Kau që nuk vete në arë e pret sëpata.

The cow that does not go in the field gets the axe.

Ku ka bletë, ka dhe mjaltë.

Where there are bees, there is honey.

Ku ka zemër ka dhe krahë.

Where there is heart, there are hands.

Kullote dhinë të të mbushë kusinë.

Feed the goat to fill the pot.

Kur s'ke mbjellë, s'ke çfarë korr.

If you do not sow, you do not have anything to reap.

Kur s'ke punë luaj derën.

When you do not have any work, move the door.

Kush di me lavdue, din edhe me cpifë.

Who knows how to praise knows also how to lie.

Kush fërkon pulën, ha edhe vezën.

Who rubs the chicken, eats even the egg.

Kush ka turp, vdes për bukë.

Who is shy dies from hunger.

Kush mori udhë, dhe do të lodhet.

Who travels will also get tired.

Kush përton vdes urije.

Who is lazy dies from hunger.

Kush rri në pemë, ha edhe kokrrat.

Who stays under the tree, eats the fruits.

  • Print

    Send to a friend

    Comment (0)